365తెలుగు డాట్ కామ్ ఆన్ లైన్ న్యూస్ ,హైదరాబాద్, మార్చి 3, 2020: ఆయుర్వేదం అనగానే చాలామంది చెట్లు , వాటి చూర్ణాలు అనే ఆలోచన ఉంటుంది. కానీ చాలామందికి దానిలో అనేక రకాల వైద్యవిధానాలు ఉన్నాయి అనే విషయం తెలియదు. అసలు ఆయుర్వేదంలో ఎన్నిరకాలున్నాయి?…. వాటిని దేనికి ఉపయోగిస్తారు? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం…

  మనకి తెలిసిన ఆయుర్వేద ప్రముఖుల్లో చరకుడు , శుశ్రుతుడు అందరికి తెలుసు. కాని ఇంకో ప్రముఖ వ్యక్తి ఉన్నారు. అతని పేరు వాగ్బాటాచార్యుడు . ఈయన రాసిన " అష్టాంగహృదయం " అనే గ్రంథం చాలా ప్రముఖమైనది. దీనిలో అనేక భాగాలున్నాయి.  ఒక భాగంలో కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న " మర్మకళ" గురించి చాలా వివరంగా ఉన్నది. మనిషి శరీరంలో ఉన్నటువంటి మర్మస్థానాల గురించి , దానిపైన ఒత్తిడి కలిగించినప్పుడు కలిగే సమస్యల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ఆయన రాసిన         "అష్టాంగసంగ్రహం" అను గ్రంథం కూడా ప్రముఖమైనది. 

 వాగ్బాటాచార్యుడు ఆయుర్వేదాన్ని ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించారు. 
 • శల్యతంత్రము .
 • శాలాఖ్య తంత్రము .
 • కాయచికిత్స .
 • భూతవిద్య .
 • కౌమారభృత్యము .
 • అగధాతంత్రము .
 • రసాయన తంత్రము.
 • వాజీకరణ తంత్రము . ఒక్కొక్కదాని గురించి క్లుప్తంగా……
 • శల్య తంత్రము – మేకులు , రాళ్లు , ధూళి , ఇనుపమేకులు , మట్టిపెళ్లలు , ఎముకలు , గోళ్లు మొదలైనవి శరీర అంతర్భాగమున చొరబడినచో వానిని బయటకి తీయు ఉపాయములు , యంత్రములు, శస్తములు , క్షారములు మరియు అగ్నిని ప్రయోగించు విధానముని తెలియజేయునది శల్యతంత్రము .
 • శాలాఖ్య తంత్రము – కంఠమునకు పైభాగమున చెవులు , కన్నులు , కంఠబిలం , నాసిక మొదలగు వాటియందు కలుగు వ్యాధుల నివారణార్ధం ఏర్పడినది శాలాఖ్య తంత్రము.
 • కాయచికిత్స – సమస్త అవయములును అనుసరించి జ్వరం , అతిసారం, రక్తపిత్తము , శోష , ఉన్మాదము , అపస్మారము , కుష్ఠము, మేహము మొదలగు వ్యాధులను నివారించుటకు నిర్ణయింపబడిన చికిత్సా విధానమును కాయ చికిత్స అందురు.
 • కౌమారభృత్యము – శిశువుల పోషణా విధానము , పాలు ఇచ్చే విధానం , పాలల్లో దోషములు శోధించుట , దుష్టపు పాలు త్రాగుట చేత , దుష్ట గ్రహంబులు చేత కలిగిన వ్యాధుల నివర్తి చేయుటకు తగు విధానములు భోధించునది “కౌమారభృత్యము “.
 • అగధ తంత్రము – పలు రకాల సర్పాలు , కీటకములు , సాలెపురుగులు , తేళ్లు , ఎలుకలు మొదలగు విషజంతువులు కరుచుట చేతను కలిగిన విషమును తెలుసుకొనుటకు , విషముల్లో రకాలు అయిన స్థావర, జంగమ విషములు గురించి వాటి ఉపశమనాల గురించి ఎర్పడినది అగధ తంత్రము.
 • రసాయన తంత్రము – యవ్వనమును స్థిరముగా చేయుటకు , ఆయువుని , బలమును , బుద్ధిని కలుగచేయుటకు , వ్యాధుల నివర్తించుటకు సమర్ధంబు అయినది రసాయన తంత్రము .
 • వాజీకరణ తంత్రము – క్షీణించిన రేతస్సును అధికంగా చేయుటకు , దుష్టమగు రేతస్సుని శుభ్రముగా చేయునది , సంభోగము నందు అధిక శక్తిని , కామవాంఛ కలుగ చేయునది వాజీకరణ తంత్రము . ఈ విధంగా ఆయుర్వేదము 8 భాగాలుగా విభజించారు. వీటి ద్వారా ఆయా సమస్యలకు సరైన చికిత్సా విధానములు అనుసరించి చికిత్స అందిస్తారు.